1:1åӼ
ֿ漭
κҽ
Բϴ°
이달의행사
2020 11
1
 
2
저소득장...
여성장애...
3
저소득장...
여성장애...
여성장애...
4
저소득장...
장애인식...
장애인식...
5
저소득장...
장애인식...
이동목욕
6
장애인식...
이동목욕
직원교육
7
 
8
 
9
여성장애...
여성장애...
문화·여...
10
여성장애...
여성장애...
여성장애...
11
장애인식...
여성장애...
여성장애...
12
장애인식...
나누리예...
특수체육...
13
발달장애...
14
 
15
 
16
여성장애...
여성장애...
17
여성장애...
여성장애...
여성장애...
18
여성장애...
여성장애...
문화·여...
19
이동목욕
특수체육...
20
이동목욕
본관이용...
직원교육
21
 
22
 
23
장애인식...
24
장애인식...
여성장애...
여성장애...
25
장애인식...
여성장애...
여성장애...
26
나누리예...
특수체육...
27
 
28
 
29
 
30
이동목욕오늘 : 279 어제 : 289 최대 : 1260 전체 : 1295875
로고
[36614] 경북 안동시 북후면 광평2길 106-25 문의전화 : 054-858-7283~4 팩스 : 054-858-7287
Copyright ⓒ 2014 경상북도장애인종합복지관 All rights reserved. E-mail : gbrc@gbrc.or.kr